Recepcija Bleiburga u hrvatskoj javnosti kao tema povijesnog istraživanja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Aleksandar Jakir ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Paulinka Vulić str 309-327 Sažetak: Sredinom svibnja 1945. godine, kada je u najvećem dijelu Europe Drugi svjetski rat već bio završio, dogodila su se masovna stradanja poznata pod nazivom blajburška Saznaj više