JEZIK RAŠKOGA RUDARA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9 Srpanj 2017. Izvorni znanstveni članak Teodora Fonović Cvijanović ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Vanessa Vitković Marčeta ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Pul str 19-36 Sažetak: Završetkom Drugoga svjetskog rata i raspadom Nezavisne Države Hrvatske započinje novo razdoblje u standardizaciji Saznaj više

O PROPISIMA I PRAVNIM ASPEKTIMA ZAŠTITE POKRETNE BAŠTINE ZA VRIJEME DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE U DALMACIJI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9 Srpanj 2017. Izvorni znanstveni članak Ivana Čapeta Rakić http://orcid.org/0000-0003-4594-2774 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 3-18 Sažetak: Nakon uspostave Druge austrijske uprave u Dalmaciji počeli su se na tom prostoru primjenjivati prvi propisi koji su se odnosili na zaštitu spomenika. Za Saznaj više