Number 12, December 2019

No. 12, 2019


1. FRACTALS IN ASSASSIN’S CREED (str.3-22)

Simon Ryle
Victoria Vestić
Original scientific paper


2. PIRANDELLO OVVERO LA MELODIA DELL’ ALTROVE (str.23-34)

Sara Lorenzetti
Original scientific paper


3. OSNIVANJE I DJELOVANJE PODRUŽNICE HRVATSKOGA KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK“ U SPLITU (1928. – 1940.)  (str.35-56)

Zdravko Matić
Original scientific paper


4. THE DEROGATION OF HANDICRAFT: READY-MADES AND APPROPRIATION IN CROATIAN SCULPTURE (str.57-80)

Dora Derado
Original scientific paper


5. DISKURSNE STRATEGIJE U MEDIJSKOM PRIKAZU MIGRANATA (str.81-97)

Maja Bezić, Ivana Petrović
Original scientific paper


6. UN CONTRIBUTO ALL’ITALIANITÀ DI VLADIMIR NAZOR: ANALISI DI DUE TESTI(str.99-112)

Lorena Lazarić, Rita Scotti Jurić
Original scientific paper


7. PRELAŽENJA NAGLASAKA NA PRISLONJENICE U SUVREMENOM GLUMAČKOM GOVORU NA PRIMJERU DVIJU KAZALIŠNIH PREDSTAVA (str.113-125)

Anita Runjić-Stoilova, Karolina Vrban Zrinski
Preliminary communication


8. VELEGRAD I FANTASTIČNO U NOVELAMA MIŠ, DUŠEVNI ČOVJEK I UBIO! ANTUNA GUSTAVA MATOŠA (str.127-140)

Mirna Sindičić Sabljo
Review article


9. RAZUM I ODRŽIVOST. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ARHEOLOGIJI I TURIZMU. (SENSE AND SUSTAINABILITY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHAEOLOGY AND TOURISM) (str.141-142)

Vedran Barbarić
News


10. ČETVRTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ MLADIH ANGLISTA, KROATISTA I TALIJANISTA: WILL THE CENTRE HOLD? (str.143-146)

Petra Božanić, Ana Ćurčić
News


11. 100 GODINA NAKON RIJEKE – RAZGOVORI O GABRIELEU D’ANNUNZIJU (str.147-150)

Marijana Erstić, Natka Badurina, Walburga Hülk
News


12. SEDMI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES (str.151-153)

Katarina Lozić Knezović 
News


13. UVODNIK / EDITORIAL

Nikica Mihaljević 
Editorial