EVELINA RUDAN, VILE S UČKE (ŽANR, KONTEKST, IZVEDBA I NADNARAVNA BIĆA PREDAJA), HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA, ZAGREB, 2016.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10, 2017.

Recenzija, Prikaz

Tea-Tereza Vidović Schreiber http://orcid.org/0000-0002-3656-9026   Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 115-117

Icon
10_09_Vidovic_Schreiber PDF

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=878