ABOUT THE LEGISLATION AND LEGAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF MOVABLE HERITAGE DURING THE SECOND AUSTRIAN ADMINISTRATION IN DALMATIA

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No. 9 July 2017

Original scientific paper

Ivana Čapeta Rakić http://orcid.org/0000-0003-4594-2774 Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split

pages 3-18

Icon
09_01_Capeta_Rakic PDF

Abstracts:

Nakon uspostave Druge austrijske uprave u Dalmaciji počeli su se na tom prostoru primjenjivati prvi propisi koji su se odnosili na zaštitu spomenika. Za sudbinu dalmatinskih spomenika, primarno pokretnih, ključne su bile dvije vrste odredaba: one kojima se nalagalo da se najvrjedniji pronađeni artefakti trebaju slati u Beč za Carski kraljevski Kabinet kovanica i starina te odredbe kojima se branio izvoz starina izvan granica Monarhije. Na osnovi sačuvanih arhivskih dokumenata koji svjedoče o procesima koji su se na temelju tadašnjih zakonskih odredaba vodili protiv počinitelja prekršajnih djela, u ovom članku donosi se izbor dokumenata relevantnih za pitanje povijesti i pravnog aspekta zaštite spomenika u Dalmaciji.

Keywords:

legislation; protection of monuments; movable heritage; XIX century; Dalmatia

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=693&lang=en