MAGDALENA NIGOEVIĆ I ANASTAZIJA VLASTELIĆ (UR.). ODJECI SCIMETH-A (IZAZOVI LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA), FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU ‒ CENTAR ZA JEZIČNA ISTRAŽIVANJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI ‒ HRVATSKO DRUŠTVO ZA PRIMIJENJENJU LINGVISTIKU, SPLIT – RIJEKA, 2021.

Review

Maja Bezić, https://orcid.org/0000-0001-6783-9298; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

pp. 211-213

DOWNLOAD ARTICE

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=3011&lang=en