RECENZIJA ZBORNIKA HRVATSKO-TALIJANSKE FILOLOŠKE STUDIJE U ČAST PROFESORICI EMERITI LJERKI ŠIMUNKOVIĆ / STUDI FILOLOGICI CROATO-ITALIANI IN ONORE DELLA PROFESSORESSA EMERITA LJERKA ŠIMUNKOVIĆ, UREDNICE: MAJA BEZIĆ I SNJEŽANA BRALIĆ, SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET, 2021.

Review

Nedjeljka Balić-Nižić, https://orcid.org/0000-0001-8633-173X; Sveučilište u Zadru

pp. 207-210

DOWNLOAD ARTICLE

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=3005&lang=en