PREDNOSTI PROVEDBE E-KOLOKVIJA IZ ENGLESKOGA JEZIKA STRUKE

Original scientific paper

Brankica Bošnjak Terzić, https://orcid.org/0000-0001-8070-489X; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Olinka Breka ; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Snježana Kereković, https://orcid.org/0000-0003-1939-5404; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

pp. 123-146

https://doi.org/10.38003/zrffs.15.8

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Abstract:

U radu se predstavlja e-kolegij iz tehničkoga engleskog jezika, osmišljen na jednome tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s posebnim osvrtom na e-kolokvij i prednosti provedbe e-kolokvija u okviru e-kolegija. Provedeno je istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stavove studenata o sadržajima koji se nude na e-kolegiju, tj. o dodatnim online zadatcima za uvježbavanje nastavnoga sadržaja koji se na kraju semestra ispituje e-kolokvijem te o probnome e-kolokviju, kao i prikupiti i analizirati iskustva studenata s pisanjem e-kolokvija. Rad donosi i usporedbu rezultata koje su studenti postigli na e-kolokviju s rezultatima tradicionalnoga kolokvija (papirolovka) koji je proveden godinu ranije. Rezultati su istraživanja pokazali da studenti imaju pozitivan stav prema e-vrednovanju i ostalim aktivnostima koje su ponuđene u okviru e-kolegija, a oblik su formativnoga vrednovanja. Povratne informacije koje su studenti dobili nakon rješavanja dodatnih zadataka i probnoga e-kolokvija pomogle su im osvijestiti sraz između njihova trenutnoga znanja i vještina te znanja i vještina potrebnih za uspješno rješavanje e-kolokvija.

Key words:

e-kolegij, e-kolokvij, e-vrednovanje, stavovi studenata, tehnički engleski jezik

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2982&lang=en