ISPITIVANJE MOTIVACIJE ZA UČENJE FRANCUSKOGA I TALIJANSKOGA JEZIKA U HRVATSKOME OBRAZOVNOM KONTEKSTU

Original scientific paper

Ariana Violić-Koprivec, https://orcid.org/0000-0002-7483-0010; Sveučilište u Dubrovniku
Jasenka Maslek, https://orcid.org/0000-0001-5260-9721; Sveučilište u Dubrovniku

pp. 3-20

https://doi.org/10.38003/zrffs.14.1

Abstract:

U procesu učenja stranoga jezika motivacija kao jedan od afektivnih čimbenika ima vrlo važnu ulogu. Tijekom procesa učenja motivacija se mijenja. Povezana je s dinamičnim promjenama i različitim unutarnjim i vanjskim utjecajima kojima je učenik izložen, stoga u tom procesu dolazi do čestih fluktuacija motivacije (Dörnyei i Skehan 2005). Motivacija u svojoj pojavnosti bitno utječe na način i tijek usvajanja stranoga jezika određujući joj intenzitet, tip, trajanje i učinkovitost. Ovaj rad je nastavak istraživanja o motivaciji za učenje francuskoga i talijanskoga jezika koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. u srednjoj strukovnoj školi u Dubrovniku. U radu se prikazuju rezultati istraživanja provedenoga na uzorku dvije skupine učenika srednje strukovne škole, jedne koja uči francuski jezik (N = 124) i druge koja uči talijanski jezik (N = 146). Kao mjerni instrument korištena je prilagođena inačica Upitnika za mjerenje tipa i intenziteta motivacije učenika za učenje stranoga jezika autorice Mihaljević Djigunović (1998). Analiza podataka provedena je metodom deskriptivne i inferencijalne statistike. Cilj istraživanja bio je ispitati odnos motivacije i varijabla spola, duljine učenja, ocjene, izloženosti izvannastavnim sadržajima, kao i boravka u zemljama francuskoga/talijanskoga govornog područja. Rezultati istraživanja pokazali su značajnu povezanost motivacije i navedenih varijabla u skupini učenika francuskoga jezika, a u skupini učenika koji uče talijanski jezik povezanost ovih varijabla uočena je samo na određenim ljestvicama motivacije. Nekolicina istraživanja bavi se motivacijom za učenje ovih dvaju stranih jezika u hrvatskome obrazovnom kontekstu. Stoga dobiveni rezultati pridonose spoznajama o motivaciji za učenje francuskoga i talijanskog jezika kao stranih jezika i mogu biti korisni istraživačima u području OVIJ-a i nastavnicima stranih jezika.

Key words:

afektivni čimbenici; duljina učenja; francuski kao strani jezik; izloženost izvannastavnim sadržajima; motivacija; talijanski kao strani jezik; ocjena; spol

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2847&lang=en