ALBUM KARIKATURA OSIJEK U KARIKATURI MILANA TOLIĆA

Prethodno priopćenje

Dubravka Kuščevićhttps://orcid.org/0000-0002-4572-9933; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Marija Brajčićhttps://orcid.org/0000-0002-2440-7724; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

str. 151-166

https://doi.org/10.38003/zrffs.14.9

Sažetak:

Milan Tolić (Split, 1. rujna 1899. – 20. studenoga 1990.) splitski je slikar, scenograf, pedagog i karikaturist čiji opus karikatura još nije dovoljno istražen. U članku se analizira album Tolićevih karikatura Osijek u karikaturi tiskan 1940. godine u Građanskoj tiskari u Osijeku na temelju originalnih slikarovih crteža. Tolićev je album zbirka crteža u kojoj su razvrstani u skupine: glumci, odvjetnici, liječnici, članovi Trgovačke komore, profesori, industrijalci, trgovci, obrtnici, policajci, gradski činovnici, gostioničari i bankari. Ukupno tristo lica gleda nas sa 187 stranica u petnaest skupnih i dvjesto dvadeset i osam pojedinačnih karikatura. Album Tolićevih crteža donosi karikature pretežno rađene perom te u manjoj mjeri olovkom i tušem. S tehničke strane sve su karikature izvedene na sličan način – Tolićev crtež u albumu jednostavan je, prepoznatljiv i čitljiv. Autor se predstavlja kao siguran crtač i vješt opservator koji u čistoj linearnoj tvorbi vješto grafički bilježi lakim ritmom i sumarnim zatvaranjem linija figure u pokretu. Obrisna linija crteža teče u dužim neprekinutim linijama, a strukturalna ponegdje u svojim kontrastnim odnosima očitava teksture materijala. Likovi su prikazani en face i u profilu, a karikirani likovi često su prikazani u poslu koji po svojoj profesiji obavljaju. U navedenim karikaturama likovni izričaj Tolić gradi najčešće na čitavoj figuri, ali svoju osobnu umjetničku fiksaciju usmjerava na glavu, neiscrpno bogat i zanimljiv likovni sadržaj, koji deformira, korigira i mijenja dok ne ustanovi što najbolje odgovara karakteru prikazanih modela. Tako se ironija izražena naglašenom likovnom gestom ne zaustavlja samo na vanjštini, nego i u emocionalnoj komunikaciji premda su likovi u svojoj deformiranoj potenciranosti ponajprije fizički karakterizirani. Kao i u Tolićevu slikarskom opusu, i u Tolićevoj karikaturi (što dolazi do izražaja i u ovom albumu) postoje oscilacije vidljive u likovnoj kvaliteti karikarura. Tolić, britak opservator, u nekim karikaturama postaje ilustrativan, blijed, međutim s obzirom na broj karikatura to je donekle i razumljivo. Skupne karikature u albumu komuniciraju s gledateljstvom raskošnim rječnikom crte, a sve to na smiješnoj i satiričkoj osnovi u komici crte i oblika, ali i duhovitosti gesta i grimasa. Album Osijek u karikaturi zapravo je prikaz Osijeka krajem tridesetih godina dvadesetog stoljeća u njegovim intimnim sferama u relacijama vremena, prostora i ljudi, čime autor uspješno referira osječki politički, društveni i javni život. Tolićeve karikature imponiraju svojim iskrenim laganim humorom koji dobroćudno ismijava karikirane likove. Album Osijek u karikaturi vrijedan je Tolićev prinos našoj likovnoj umjetnosti karikaturalnog izraza.

Ključne riječi:

album karikatura; karikatura; Milan Tolić; Osijek; splitski slikar; 1930-e

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2799