VELEGRAD I FANTASTIČNO U NOVELAMA MIŠ, DUŠEVNI ČOVJEK I UBIO! ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Mirna Sindičić Sabljo   ORCID icon orcid.org/0000-0002-3778-158X ; Odjel za francuske i frankofonske studije, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska 

str 127-140

Icon
09_mirna_sindicic_sabljo

Abstracts:

Matoševa fantastična proza ima antologijsku važnost unutar korpusa hrvatske fantastične književnosti. Napisana je u dosluhu s promjenom paradigme na području fantastike krajem 19. stoljeća. Namjera ovog rada analizirati je reprezentaciju velegrada u Matoševim novelama Miš, Ubio! i Duševni čovjek i teorijskim osloncem na radove G. Simmela, M. Bahtina, J. Lotmana i G. Bachelarda utvrditi u kojoj je mjeri pojava neobičnih, neobjašnjivih i bizarnih događaja vezana uz urbane prostore u kojima se radnja odvija.

Keywords:

Antun Gustav Matoš; fantastično; grad u književnosti; modernizam; moderna fantastika; novela; urbani prostor; velegrad.

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2033&lang=en