OSNIVANJE I DJELOVANJE PODRUŽNICE HRVATSKOGA KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK“ U SPLITU (1928. – 1940.)

Zdravko Matić ; Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb, Hrvatska 

str 35-36

Icon
04_matic_zdravko

Abstracts:

Autor je na temelju neobjavljenoga arhivskoga gradiva i recentne literature istražio osnivanje i djelovanje Hrvatskoga kulturnog društva „Napredak“ iz Sarajeva u Splitu od 1922. godine kada je utemeljena Splitska podružnica, koja je, unatoč političkim pritiscima u razdoblju Kraljevine Jugoslavije, uspjela ostvariti veći dio svojih programskih ciljeva. Podružnica je djelovala, unatoč brojnim zaprekama, sve do konca 1940. godine kada je zbog početka rata prestala s radom. Uspostavom Republike Hrvatske Splitska je podružnica obnovljena 25. lipnja 1991. godine.

Keywords:

HKD „Napredak“; središnja uprava „Napretka“ (SUN) Sarajevo; Podružnica Split; stipendisti; studenti; učenici.

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2020&lang=en