Odstupanja od standardnog naglasnog sustava u govoru profesionalnih govornika na HTV-u

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Prethodno priopćenje

Anita Runjić – Stoilova   ORCID icon orcid.org/0000-0001-5060-2083 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Ivana Bartulović

str 153-168

Icon
2-3_09_Runjic_Stoilova_Bartulovic PDF

Sažetak:

Rad se bavi usporedbom naglasnog sustava u govoru novinara, voditelja i spikera hrvatske televizije s prozodijskom normom hrvatskoga jezika. Izabran je HTV koji je javna, državna televizija pa se stoga polazi od pretpostavke da bi se govor koji se na njoj čuje trebao doživljavati uzornim i poželjnim te bi trebao udovoljavati govornim i jezičnim normama. Snimljeno je i odslušano 418 minuta programa, uglavnom informativnog karatktera. Izračunat je broj pogrešaka po emisiji, ali i prosječan broj pogrešaka u naglašavanju u minuti. Otkloni od standarda nedvojbeno pokazuju usustavljenost i svrstani su u sedam kategorija: pojava silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi, hiperkorektnost, neutralizacija kratkosilaznog i kratkouzlaznog naglaska, prisutnost lokalnih naglasnih obilježja, neprenošenje silaznih naglasaka na proklitiku, gubljenje zanaglasne dužine i kraćenje dugih naglasaka. Najčešće se griješi u izgovaranju silaznih naglasaka na nepočetnim slogovima riječi. Odstupanja od standarda mogu se objasniti neusustavljenošću naglasne norme, težnjom za pojednostavljenjem složenog naglasnog sustava ili malom funkcionalnom razlikovnošću naglasaka.

Ključne riječi:

govor; javna televizija; naglasak; standard

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1666