Socijalni kontekst trgovačkog centra

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Prethodno priopćenje

Sanja Stanić   ORCID icon orcid.org/0000-0003-0569-4841 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 135-151

Icon
2-3_08_Stanic PDF

Sažetak:

U radu se prikazuje nastanak i razvitak trgovačkog centra s naglaskom na socijalne aspekte ove potrošačke forme. Prvi, potpuno zatvoreni i opremljeni trgovački centar nastao je polovinom prošlog stoljeća u SAD-u, kao rješenje za potrošačke i socijalne potrebe stanovnika raspršenog američkog predgrađa. Socioekonomski kontekst nastanka trgovačkog centra čini poslijeratni prosperitet američkog gospodarstva, afirmacija srednje klase te migracije ovih struktura u novosagrađena, suburbana naselja. Razvitak trgovačkih centara obilježen je dvostrukom ekspanzijom; kao izniman porast površina koje zapremaju uz multipliciranje funkcija te širenje diljem svijeta čime postaju globalne potrošačke strukture. Od samog nastanka povezani s gradom, trgovački centri su postali njegova alternativa ili čak uvjetovali odumiranje njegovog središta. Premda su postali socijalna mjesta, trgovački centri su socijalno homogeni, feminizirani prostori u kojima su odnosi pojedinaca posredovani objektima i potrošačkim društvom te stoga čine dio postsocijalnog svijeta. Socijalne promjene, pretjerana homogenizacija i predvidljivost presudni su razlozi sumraka mallova i nadolaska postmall ere. U zaključku se temeljem pristupa W. S. Kowinskog, G. Ritzera i J. Baudrillarda daju odgovori na dva ključna aspekta trgovačkih centara; tajne njihove uspješnosti i popularnosti, te njihove prave svrhe i funkcije u društvu koje ih je kreiralo.

Ključne riječi:

nastanak; razvoj; perspektive trgovačkog centra; suburbanizacija; globalna pojava; grad; socijalnost; prostor; začaravanje; instrumenti potrošačkog društva

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1661