Emocionalna kompetentnost i stres u nastavničkim zanimanjima

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Izvorni znanstveni članak

Ina Reić Ercegovac   ORCID icon orcid.org/0000-0003-4228-6054 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Morana Koludrović   ORCID icon orcid.org/0000-0003-4099-8330 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Tonća Jukić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9184-9856 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 85-96

Icon
2-3_05_Reic_Ercegovac_Koludrovic_Jukic

Sažetak:

Uvažavajući reformu hrvatskog školstva te zahtjeve suvremenog kurikulumskog pristupa, za ostvarivanje kvalitetne škole ključan je sinergijski učinak stručnih i emocionalnih kompetencija nastavnika. Ranija istraživanja sugeriraju da je emocionalna kompetentnost nastavnika važna za stvaranje pozitivnog razrednog ozračja te zadovoljstvo vlastitim radom kao i za ublažavanje negativnih učinaka izloženosti stresorima na poslu. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati doprinose li opća i emocionalna kompetentnost nastavnika zadovoljstvu poslom, razini percipirane podrške uprave, stavovima prema učenicima te suočavanju s nekim stresorima na poslu. U istraživanju je sudjelovalo 205 nastavnika osnovnih i srednjih škola, a primijenjeni su Upitnik sagorijevanja na poslu, Skala samosviđanja i samokompetentnosti, Upitnik emocionalne kompetentnosti te Upitnik emocionalne regulacije i kontrole. Rezultati sugeriraju da emocionalna kompetentnost kao i neki aspekti emocionalne regulacije značajno doprinose zadovoljstvu poslom, pozitivnijim stavovima prema učenicima kao i efikasnijem suočavanju sa stresorima, dok se emocionalna kompetentnost nije pokazala značajnom za predikciju nedostatne administrativne potpore kao izvora stresa.

Ključne riječi:

nastavnik; emocionalna kompetentnost; stres; stavovi prema učenicima; zadovoljstvo poslom

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1641