Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta – o prozi Dubravke Ugrešić

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Izvorni znanstveni članak

Boris Škvorc ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Josipa Korljan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

str 65-84

Icon
2-3_04_Korljan_Skvorc PDF

Sažetak:

U ovom radu istražujemo upisivanje ženskosti u popularnu, fantastičnu i političku prozu Dubravke Ugrešić. Komentiramo, dekodiramo i interpretiramo odnos esencijalističke i/ili konstruktivističke pozicioniranosti u promatranju subjekta/tijela/ teksta. Pratimo rodnu pozicioniranost i oblikovanje ‘proklizavajućeg’ identiteta, pozivajući se na Moyu i Foucaulta, istovremeno predlažući reinterpretaciju nekih tekstualnih slojeva s obzirom na uočeno uslojavanje tekstova. Detektiramo ženskost upisanu u roman Štefica cvek u raljama života, u kojem autorica koketira s popularnom (trivijalnom) paradigmom iznoseći stereotipe ženskosti onako kako ih je naracijom nacionalnog korpusa prenosila ‘muška perspektiva’, dopuštajući ‘prepeglavanje’, što nas vodi do intertekstualnosti fantastične zbirke Život je bajka. Ministarstvo boli polazište nam je za propitivanje identiteta u egzilantskoj/emigrantskoj teksturi. Identitetski obrazac više nije dekonstruiran tekstom, glavni aktant dekonstrunkcije postaje prije negirana-stvarnost. Bavljenje pozicioniranjem identiteta u drugoj sredini daje dimenziju hrvatskoj ‘ženskoj’ prozi koju do tad nije imala. Javlja se to i u romanu Baba Jaga je snijela jaje kojim se zaokružuje priča o upisivanju ženskosti u popularnu i tekstualnu kulturu prostora koji je autorica napustila. Tekstom dajemo doprinos redefiniranju postupaka i polazištu u traženju ženskog identiteta u tekstovima hrvatske proze.

Ključne riječi:

dekonstrukcija; identitet; intertekstualnost; postmoderna; ženskost

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1635