Europa i demokracija. Osvrt na međunarodni tečaj. Filozofija i demokracija. Dubrovnik 2012.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No. 5, 2012

Book Review

Ljudevit Hanžek ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

pages 341-346

Icon
05_23_Hanzek PDF

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1381&lang=en