Izgradnja kulture kvalitete na Filozofskom fakultetu i drugim institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj: Dosadašnja iskustva i izazovi

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Prethodno priopćenje

Andreja Bubić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9122-9809 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Maja Ljubetić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 328-350

Icon
6-7_16_Bubic_Ljubetic PDF

Sažetak:

Sustavi za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u posljednjim desetljećima postali su neizostavan i važan dio rada svake obrazovne, pa tako i visokoškolske institucije u Europi i Hrvatskoj. Početak njihova razvoja obilježile su prije svega aktivnosti usmjerene procjeni kvalitete nastave i rada nastavnika, a zatim i one usmjerene vrednovanju i unaprjeđivanju ostalih aspekata rada tih institucija. Unatoč početnim uspjesima i stalnom razvoju, rezultati dobiveni u kratkom ispitivanju stavova nastavnika filozofskih i učiteljskih fakulteta o ovim sustavima upućuju na zaključak kako nastavnici u Hrvatskoj imaju relativno kritičke stavove o njima. Stoga će u budućnosti biti važno nastaviti njegovati kulturu kvalitete te stalno poboljšavati postojeće i razvijati nove načine vrednovanja, kao i unaprjeđivanja kvalitete različitih aspekata rada pojedinih fakulteta i sveučilišta. Pritom treba imati u vidu da se čudotvorni rezultati teško mogu očekivati bez stalnog preispitivanja svrhe i posljedica implementacije ovih sustava, kao i kritičkog osvrta na njegovo cjelokupno djelovanje.

Ključne riječi:

anketa; kultura kvalitete; nastavnici; studentske procjene učinkovitosti nastavnika; sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete; visoko obrazovanje; vrednovanje

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1201