Odgoj za ljudska prava i ozračje ustanova ranog i predškolskog odgoja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Izvorni znanstveni članak

Anita Mandarić Vukušić   ORCID icon orcid.org/0000-0003-1532-0069 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 285-308

Icon
6-7_14_Mandaric_Vukusic PDF

Sažetak:

Kako bi se poštovala prava djeteta i u potpunosti odgovorilo na potrebe djece, rad odgojno-obrazovne ustanove mora se temeljiti na humanističkim vrijednostima, a ustanova se razvijati sukladno suvremenim spoznajama o odgoju i obrazovanju. Želimo li odgojiti djecu da budu punopravni članovi demokratskog društva, s odgojem o ljudskim pravima moramo početi već od prvog susreta djeteta s odgojno-obrazovnom ustanovom, odnosno od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unatoč deklarativnoj razini poštovanja ljudskih prava i promicanju ideje o nužnosti njihova uvažavanja, pedagoška praksa pokazuje da se prava djeteta kao i odgoj za ljudska prava različito ostvaruju u odgojno-obrazovnim ustanovama. U ovom radu posebni interes je usmjeren na istraživanje ozračja kao indikatora kvalitete u provođenju odgoja za ljudska prava. Kakvo će ozračje vladati u odgojno-obrazovnoj ustanovi ovisi o poštovanju temeljnih ljudskih i djetetovih prava što je prvenstveno odgovornost odraslih. Stoga, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlikuju li se procjene ozračja za ostvarenje odgoja za ljudska prava između odgojitelja i roditelja. Istraživanje je provedeno u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Splitu. U istraživanju je sudjelovalo 68 odgojitelja i 99 roditelja iz gradskih i privatnih vrtića grada Splita. Rezultati istraživanja pokazali su da između procjena ispitanika nema značajne razlike te jedni i drugi visoko vrednuju kvalitetu ozračja. Može se zaključiti da ispitanici smatraju ozračje prikladnim za ostvarenje odgoja za ljudska prava.

Ključne riječi:

odgoj za ljudska prava; ozračje odgojno-obrazovne ustanove; kultura odgojno-obrazovne ustanove; procjene odgojitelja i roditelja

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1188