DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Nikša Varezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 91-110 Sažetak: Dubrovačka Republika jedinstvena je pojava ne samo u povijesti istočnog Jadrana već i u širem mediteranskom kontekstu. Međunarodnu poziciju Dubrovnika tijekom stoljeća potrebno je razmatrati u Saznaj više

LA “SERIE IX” DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA: PLURILINGUISMO E PLURISTILISMO IN ALCUNI FASCICOLI PROCESSUALI DI FINE SETTECENTO

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Michele Rainone ; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy  str 73-90 Sažetak: La “Regia Dogana della mena delle pecore” è stata una delle istituzioni più importanti dell’antico Regno di Napoli tra il XV e XIX secolo. Saznaj više

HRVATSKI KAO NASLJEDNI JEZIK U KANADI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Ivana Petrović    orcid.org/0000-0002-0565-245X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 59-72 Sažetak: Ovaj rad bavi se proučavanjem jezičnih dodira u hrvatsko-engleskoj dvojezičnoj govornoj zajednici u Kanadi. Osnovni cilj rada je bolje razumijevanje poznavanja i upotrebe hrvatskog jezika te Saznaj više

DELEUZEOVA KRITIKA REPREZENTACIJE IZMEĐU POSTSTRUKTURALIZMA I SPEKULATIVNOG REALIZMA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Matija Jelača    orcid.org/0000-0001-5202-9583 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 35-57 Sažetak: Misao Gillesa Deleuzea smještena je na razmeđu poststrukturalizma i spekulativnog/ ontološkog obrata koji je početkom dvadeset prvog stoljeća obilježio humanistiku i kontinentalnu filozofiju. S Saznaj više

O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Dubravka Dulibić-Paljar   orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 17-34 Sažetak: U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi Saznaj više

UTJECAJ SRODNICA U SPLITSKOME GOVORU NA RAZVOJ RECEPTIVNE KOMPETENCIJE KOD TALIJANSKIH IZVORNIH GOVORNIKA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 3-16 Sažetak: Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama Saznaj više

Broj 11, Prosinac 2018.

No. 11, 2018 1. THE IMPACT OF COGNATES IN THE CROATIAN LOCAL IDIOM ON THE DEVELOPMENT OF THE RECEPTIVE COMPETENCE OF ITALIAN NATIVE SPEAKERS (str. 3-16) Marijana Alujević Original scientific paper 2. O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE (str. 17-34) Dubravka Dulibić-Paljar Original scientific paper 3. Saznaj više