06_varezic

  • Version
  • Download 10
  • File Size 268 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19. ožujka 2020.
  • Last Updated 30. prosinca 2020.

06_varezic

Izvorni znanstveni članak / Original scientific paper

DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR

Nikša Varezić ; https://orcid.org/0000-0002-1427-3806; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Sažetak / Abstract
Dubrovačka Republika jedinstvena je pojava ne samo u povijesti istočnog Jadrana već i u širem mediteranskom kontekstu. Međunarodnu poziciju Dubrovnika tijekom stoljeća potrebno je razmatrati u kontekstu često vrlo zamršenih relacija i politika onih država čiji su dinamični međuodnosi, svaki na svoj način, doticali i oblikovali položaj Dubrovnika, podjednako unutar jadransko-mediteranskoga, kao i onoga geopolitičkog okvira, koji obuhvaća jugoistočnu Europu. Rad razmatra pozicije Dubrovačke Republike na Levantu unutar konteksta doista turbulentnog 16. stoljeća, kada je unatoč definiranim uvjetima koji su proizlazili iz dubrovačkoga vazalnog statusa unutar Osmanskog Carstva, trebalo ulagati dodatan diplomatski trud kako bi se održale krucijalno važne trgovačke pozicije na tom dijelu Mediterana narušene novom geopolitičkom konstelacijom 16. stoljeća.

Ključne riječi / Keywords
Dubrovačka Republika; Osmansko Carstvo; Francuska; Aleksandrija; transkonfesionalna diplomacija; transimperijalni čimbenici.