02_dulibic_paljar

  • Version
  • Download 8
  • File Size 267 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19. ožujka 2020.
  • Last Updated 26. prosinca 2020.

02_dulibic_paljar

Izvorni znanstveni članak / Original scientific paper

O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

Dubravka Dulibić-Paljar   ORCID icon orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska

Sažetak / Abstract
U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi o ranokršćanskim djevicama – mučenicama te ranokršćanska konceptualizacija fenomena mučeništva i djevičanstva, dok se u drugome dijelu članka na tome tragu analizira fenomen herojskoga ženskog djevičanstva.

Keywords
Muka svete Margarite; hagiografija; srednjovjekovno prikazanje; legende o djevicama – mučenicama; žensko religijsko djevičanstvo.