Likovno-umjetnička djela u nastavi likovne kulture

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Dubravka Kuščević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 67-85 Sažetak: Likovna umjetnost predstavlja specifičnu duhovno-materijalnu djelatnost čovjeka, posebnu vrstu spoznaje i komunikacije među ljudima koja stvara veze između individualnog i društvenog, materijalnog i duhovnog te prenosi iskustva Saznaj više