Urbanizacija kao svjetski proces i njezine posljedice

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Izvorni znanstveni članak

Slobodan Bjelajac Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Doris Vrdoljak

str 3-19

Icon

2-3_01_Bjelajac_Vrdoljak PDF

Sažetak:

Autori su definirali pojmove grada i procesa urbanizacije i pokazali kako se taj proces kao povećavanje gradske populacije razvijao i 2000. godine u svijetu dosegao 47%. Isto tako, konstatiraju se razlike u stupnju urbaniziranosti između razvijenih (74%) i nerazvijenih regija svijeta (37%) među kojima je odnos 2000. godine bio 2:1 u korist razvijenih. Također, prikazuje se projekcija buduće urbanizacije do 2030. kada će se ta proporcija smanjiti na 1,5:1 (u razvijenim regijama će tada biti 82%, a u nerazvijenim oko 55% urbanog stanovništva). U drugom dijelu, pomoću Pearson χ2 testa i koeficijenta kontingencije vrši se analiza povezanosti između koeficijenta urbanizacije i eventualnih njezinih posljedica. Ti su podaci izvađeni iz knjige „Svijet u brojkama“ (broja stanovnika u zemlji i glavnom gradu, BNP/stanovniku, potrošnja električne energije/stanovniku, dužina života žena i muškaraca, natalitet i mortalitet), kako bi se dokazale postavljene četiri hipoteze o povezanosti ovih varijabli s udjelom urbanog stanovništva. U potpunosti su dokazane dvije hipoteze (o vezi između stupnja urbaniziranosti zemlje i duljini trajanja života žena i muškaraca, te nataliteta i mortaliteta), druge dvije hipoteze su potvrđene samo djelomice (onaj dio koji se odnosi na BNP i potrošnju električne energije/stanovniku), dok onaj dio koji se odnosi na broj stanovnika u zemlji i u glavnom gradu nije u potpunosti potvrđen.

Ključne riječi:

urbanizacija; koeficijent urbanizacije; posljedice urbanizacije; razvijene i nerazvijene zemlje

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=797