Broj 11, Prosinac 2018.

Datum izdavanja: Prosinac 2018.


1. THE IMPACT OF COGNATES IN THE CROATIAN LOCAL IDIOM ON THE DEVELOPMENT OF THE RECEPTIVE COMPETENCE OF ITALIAN NATIVE SPEAKERS (str. 3-16)

Marijana Alujević
Izvorni znanstveni članak


2. O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE (str. 17-34)

Dubravka Dulibić-Paljar
Izvorni znanstveni članak


3. DELEUZE’S CRITIQUE OF REPRESENTATION BETWEEN POST-STRUCTURALISM AND SPECULATIVE REALISM (str. 35-57)

Matija Jelača
Izvorni znanstveni članak


4. CROATIAN AS A HERITAGE LANGUAGE IN CANADA (str. 59-72)

Ivana Petrović
Izvorni znanstveni članak


5. LA “SERIE IX” DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA: PLURILINGUISMO E PLURISTILISMO IN ALCUNI FASCICOLI PROCESSUALI DI FINE SETTECENTO (str. 73-90)

Michele Rainone
Izvorni znanstveni članak


6. DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR (str. 91-110)

Nikša Varezić
Izvorni znanstveni članak


7. NARACIJA O JUNAŠTVU KAO DIO KOLEKTIVNOG PAMĆENJA: NIKOLA ZRINSKI U USMENIM I PUČKIM POVIJESNIM PJESMAMA (str. 113-133)

Estela Banov
Pregledni rad


8. VIROVITIČKI PUČKI KALENDARI IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA (str. 135-151)

Darijo Marković
Pregledni rad


9. U POTRAZI ZA KOMPETENTNIM GOVORNIKOM (str. 153-168)

Blaženka Martinović, Mihaela Matešić
Pregledni rad


10. NEKA SINTAKTIČKA OBILJEŽJA HRVATSKIH DNEVNIH LISTOVA (str. 169-189)

Helena Pavletić, Marina Erdelji
Stručni rad


11. VJEČNI SPOMENIK ŠIROKOBRIJEŠKOJ KULTURNOJ BAŠTINI (Zorica Jurilj Grabovina tilovinu pita, Matica hrvatska Široki Brijeg, 2018., 264. str.) (str. 191-195)

Marko Dragić
Recenzija, Prikaz


12. IZNIMNO VRIJEDNA MONOGRAFIJA IVANA MIMICE DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA (usmene i pučke pjesme moliških Hrvata), Književni krug Split; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017. 272 str. 1 (str. 197-200)

Marko Dragić
Recenzija, Prikaz


13. KNJIGA O ŽENSKOJ AUTOBIOGRAFIJI U RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI Adrijana Vidić, Ruska ženska autobiografija: osobno i javno. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada/Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2016. (str. 201-202)

Zdenka Matek Šmit
Recenzija, Prikaz


14. SARA LORENZETTI, FIGURAZIONI DEL VUOTO. PER UNA RILETTURA DELLE “NOVELLE PER UN ANNO” DI LUIGI PIRANDELLO, METAURO EDIZIONI, FANO, 2016. (str. 203-206)

Nikica Mihaljević
Recenzija, Prikaz


15. XXXII. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP HDPL-a JEZIK I UM Rijeka, Hrvatska, od 3. do 5. svibnja 2018. godine (str. 207-209)

Magdalena Nigoević, Mislav Vušković
Vijest


16. AKADEMIKU ŠIMUNOVIĆU U SPOMEN I NA ČAST (str. 211-213)

Domagoj Vidović
Vijest