OD POVIJESTI DVIJU TALIJANSKIH REKLAMNIH PORUKA DO NJIHOVE PRIMJENE U NASTAVI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016.

Stručni rad

Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str. 173-183

Icon

08_10_Bralic PDF

Sažetak:

U ovom se radu prikazom povijesnog razvoja televizijskih reklamnih poruka za kavu Lavazza i tjesteninu Barilla želi upozoriti na mogućnost njihove primjene u nastavi talijanskog kao stranog jezika. Odabrane su reklamne poruke koje prikazuju tradicionalne kanone talijanske obitelji te predstavljaju proizvode zahvaljujući kojima je Italija poznata u svijetu. Smatra se da su špageti i tjestenina općenito, talijansko nacionalno jelo, dok se ritual ispijanja kave doživljava kao jedan od ideala uz koje vežemo talijansko društvo. Reklamni je spot s jedne strane viđen kao oblik komunikacije koji predstavlja modu i obilježja vremena u kojem se događa, dok s druge strane može predstavljati izvorni didaktički materijal, te je u tom poimanju stavljen u središte analize, počevši od povijesnog prikaza raznih etapa ovih dviju globalno poznatih reklamnih poruka u kojima se prikazuje igra riječima i brojne nove riječi koje pobuđuju različite osjećaje. U navedenim reklamnim spotovima posebna se pozornost posvećuje humoru, zahvaljujući kojem je moguće potaknuti razvoj kako usmenih tako i pisanih kompetencija jezika te pridonijeti boljem razumijevanju talijanske kulture.

Ključne riječi:

kava Lavazza; didaktička aktivnost; reklamna poruka; tjestenina Barilla; upotreba televizijskih spotova u nastavi

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1068