GENERACIJSKE RAZLIKE U UPOTREBI ROMANIZAMA IZ SEMANTIČKOGA POLJA ZA NAMJEŠTAJ U GOVORU ŠESTANOVCA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016.

Prethodno priopćenje

Marijana Tomelić Ćurlin ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Anita Kekez

str 105-131

Icon

08_07_Tomelic_Kekez PDF

Sažetak:

U ovom se radu razmatraju romanski jezični utjecaji u govoru Šestanovca. Autorice izdvajaju pojedine romanizme iz semantičkoga polja za namještaj te leksičko- etimološkom analizom provjeravaju njihovo podrijetlo. Proučavana građa prikupljena je terenskim dijalektološkim istraživanjem u kontaktu sa stanovnicima toga kraja. U radu se uspoređuje prepoznavanje i upotreba pojedinih romanizama kod ispitanika triju životnih dobi, starije, srednje i mlađe. Analiza će pokazati da zabilježeni romanizmi nisu podjednako zastupljeni u govoru ispitanika.

Ključne riječi:

romanizam; govor Šestanovca; semantičko polje namještaja; etimologija

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1052