DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Nikša Varezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 91-110 Sažetak: Dubrovačka Republika jedinstvena je pojava ne samo u povijesti istočnog Jadrana već i u širem mediteranskom kontekstu. Međunarodnu poziciju Dubrovnika tijekom stoljeća potrebno je razmatrati u Saznaj više

LA “SERIE IX” DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA: PLURILINGUISMO E PLURISTILISMO IN ALCUNI FASCICOLI PROCESSUALI DI FINE SETTECENTO

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Michele Rainone ; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy  str 73-90 Sažetak: La “Regia Dogana della mena delle pecore” è stata una delle istituzioni più importanti dell’antico Regno di Napoli tra il XV e XIX secolo. Saznaj više

HRVATSKI KAO NASLJEDNI JEZIK U KANADI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Ivana Petrović    orcid.org/0000-0002-0565-245X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 59-72 Sažetak: Ovaj rad bavi se proučavanjem jezičnih dodira u hrvatsko-engleskoj dvojezičnoj govornoj zajednici u Kanadi. Osnovni cilj rada je bolje razumijevanje poznavanja i upotrebe hrvatskog jezika te Saznaj više

DELEUZEOVA KRITIKA REPREZENTACIJE IZMEĐU POSTSTRUKTURALIZMA I SPEKULATIVNOG REALIZMA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Matija Jelača    orcid.org/0000-0001-5202-9583 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 35-57 Sažetak: Misao Gillesa Deleuzea smještena je na razmeđu poststrukturalizma i spekulativnog/ ontološkog obrata koji je početkom dvadeset prvog stoljeća obilježio humanistiku i kontinentalnu filozofiju. S Saznaj više

O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Dubravka Dulibić-Paljar   orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska  str 17-34 Sažetak: U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi Saznaj više

UTJECAJ SRODNICA U SPLITSKOME GOVORU NA RAZVOJ RECEPTIVNE KOMPETENCIJE KOD TALIJANSKIH IZVORNIH GOVORNIKA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 3-16 Sažetak: Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama Saznaj više