Dr. sc. Brian Willems

Dr. sc. Brian Willems je izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Splitu gdje predaje književnost i na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje predaje teoriju filma. Njegove knjige su: Speculative Realism and Science Fiction (Edinburgh University Press, 2017.), Shooting the Moon (Zero Books, 2015.), Facticity, Poverty and Clones (Atropos Press, 2010.), Saznaj više

Dr. sc. Nikica Mihaljević

Dr. sc. Nikica Mihaljević, izv. prof. glavna je urednica Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu od 2015. godine. Diplomirala je engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost, magistrirala književnost i doktorirala komparativnu književnost. Izvanredna je profesorica pri Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Saznaj više

Dr. sc. Katarina Lozić Knezović

Dr. sc. Katarina Lozić Knezović izvanredna je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje kolegije Starockrvenoslavenski jezik, Leksikologija i onomastika, Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost, Toponimija istočne jadranske obale, Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik, Onimikon istočnoga Jadrana te Hrvatski jezik Saznaj više

Dr. sc. Tonći Kokić

Dr. sc. Tonći Kokić izvanredni je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1995. godine završio studije filozofije i komparativne književnosti. Na istom sveučilištu je 2003. god. magistrirao iz područja filozofije (filozofija znanosti), a 2009. god. doktorirao iz područja filozofije Saznaj više

Dr. sc. Aleksandar Jakir

Dr. sc. Aleksandar Jakir redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Doktorirao je 1997. na sveučilištu Erlangen – Nürnberg  u Njemačkoj. Osobito područje njegova znanstvenoistraživačkog rada predstavljaju teme iz povijesti srednje, Saznaj više

Dr. sc. Gordana Galić Kakonnen

Dr. sc. Gordana Galić Kakkonen izvanredna je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje predaje predmete Svjetska književnost, Uvod u komparativnu književnost, Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse te Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Saznaj više

Dr. sc. Vedran Barbarić

Dr. sc. Vedran Barbarić docent je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, gdje radi od 2005. godine. Studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dovršio je 2004., a na istom fakultetu obranio je disertaciju 2011. Na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti umjetnosti nositelj je više Saznaj više