VELEGRAD I FANTASTIČNO U NOVELAMA MIŠ, DUŠEVNI ČOVJEK I UBIO! ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Mirna Sindičić Sabljo    orcid.org/0000-0002-3778-158X ; Odjel za francuske i frankofonske studije, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska  str 127-140 Abstracts: Matoševa fantastična proza ima antologijsku važnost unutar korpusa hrvatske fantastične književnosti. Napisana je u dosluhu s promjenom paradigme na području fantastike krajem 19. stoljeća. Namjera ovog rada analizirati je reprezentaciju velegrada u Matoševim Saznaj više

PRELAŽENJA NAGLASAKA NA PRISLONJENICE U SUVREMENOM GLUMAČKOM GOVORU NA PRIMJERU DVIJU KAZALIŠNIH PREDSTAVA

Anita Runjić-Stoilova ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Karolina Vrban Zrinski ; Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska  str 113-125 Abstracts: U općeprihvaćenom suvremenom implicitnom govornom standardu naglasci se na prislonjenicama gotovo nikad redovito ne ostvaruju, osobito se ne ostvaruje novije prelaženje, odnosno „oslabljeno“ prelaženje naglaska. Brojna istraživanja govore Saznaj više

UN CONTRIBUTO ALL’ITALIANITÀ DI VLADIMIR NAZOR: ANALISI DI DUE TESTI

Lorena Lazarić    orcid.org/0000-0002-4305-2025 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska  Rita Scotti Jurić    orcid.org/0000-0001-6387-9065 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska  str 99-112 Abstracts: Vladimir Nazor, personaggio di spicco della cultura croata di inclinazione mitteleuropea opera a cavallo tra l’Ottocento Saznaj više